< class="indTop"> < class="headBox"> < class="topR fr"> < class="menuBox fl"> < class="clear"> < class="headR fl"> < class="searchFr"> < class="topSearch2"> < class="topSearchCont"> < class="topBtn fl">
< class="ewmBox">
< class="ewmBox">
< class="ewmBox">
< class="OALink"> OA办公 < class="clear"> < class="clear"> < class="topSubMenu"> < class="topMenuBox">
集团概况
发展历程
实力荣誉
企业文化
实力数据
文化活动
实力动态
媒体报道
集团视频
集团刊物
实力文旅
产业生态圈
上市公司
组织介绍
党建动态
人才观
校园招聘
社会招聘
公益历程
公益新闻
招标采购
联系方式
微信矩阵
投诉建议
< class="clear"> < class="subBanner"> < class="location"> < class="wrap"> < class="locationL fl"> < class="nav fl"> 公益历程 公益新闻 < class="locationR fr"> 社会责任 公益历程 < class="subPage wrap"> < class="subPageC minH400"> < class="h20"> < class="articleB_box bg_fff"> < class="h20"> < class="articleT wow fadeInUp">获第六届、第七届中国公益节责任品牌奖荣誉 < class="h20"> < class="h25"> < class="h25"> < class="h20">

2016-2017年分获第六届、第七届中国公益节责任品牌奖荣誉

< class="h10"> < class="articleHand wow fadeInUp fl"> < class="h20"> < class="page"> <> <> 1 2 <> <> < class="footerBg"> < class="foot_bg"> < class="foot1">
关于实力 集团概况 发展历程 实力荣誉 企业文化 实力数据 文化活动
新闻中心 实力动态 媒体报道 集团视频 集团刊物
核心业务 实力文旅 产业生态圈 上市公司
党建工作 组织介绍 党建动态
人力资源 人才观 校园招聘 社会招聘
社会责任 公益历程 公益新闻
联系我们 招标采购 联系方式 微信矩阵 投诉建议
< class="friendBox fr fadeInUp wow animated"> < class="selectAdd" val="1"> < class="seljg">友情链接 < class="selTj"> 园林集团 实力酒店 大理的小院子 云间旅居 创客板块 < class="footAddress"> < class="adTit">地址 < class="adIntro"> 云南省昆明市呈贡区东盟商贸港实力集团 < class="foot2"> < class="wrapFoot"> < class="foot2L fl"> Copyright © 2019 版权所有 滇ICP备19009841号 < class="foot2R fr"> 技术支持:奥远科技 < class="clear">